Pravidla přístupnosti a použitelnosti

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromaµďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím zaloµeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

  1. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboµí, a to pouze k řádnému doručení zboµí zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboµí poľadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
  2. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneuµití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslu±nými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
cs

Právní ujednání   |    Pravidla přístupnosti a použitelnosti   |    O firmě   |    Kontakty   |    Mapa webu
Tel.: +420 777 732 792 | Email: simona.senfeldrova@pletap.cz